ஏ.பி‌.சி‌. ட்‌ரீ‌ம்‌ஸ்‌ எண்‌டர்‌டெ‌ய்‌னர்‌ஸ்‌
‘செ‌ளந்‌தர்‌யா’
நடி‌கர்‌கள்‌
பு‌துமுகங்‌கள்‌ கோ‌வி‌ந்‌த்‌(வி‌மல்‌), கி‌ல்‌லர்கா‌சி‌ம்(முத்‌து)‌, ரி‌த்‌தூ‌ஸன் (செ‌ளந்‌தர்‌யா‌)‌, சா‌ரதி(மனோ‌)‌, சந்‌தோ‌ஷ்(ரஞ்‌சி‌த்‌)‌, வி‌னி‌த்‌வி‌னு (ரா‌ஜே‌ஷ்‌), சஞ்‌சுகொ‌ட்‌டே‌ரி(இன்‌ஸ்‌பெ‌க்‌டர்‌ சுரே‌ஷ்‌), நடரா‌ஜன்(வி‌த்‌வா‌ன்‌‌) அமலா‌சி‌ங் (முத்‌து மனை‌வி‌ கா‌வே‌ரி‌)
தொ‌ழி‌ல்‌நுட்‌ப கலை‌ஞர்‌கள்‌
தயா‌ரி‌ப்‌பு‌: பஷீ‌ர்‌ குருவண்‌ணா‌
கதை‌, இயக்‌கம்‌: சந்‌தி‌ரமோ‌ஹன்
தி‌ரை‌க்‌கதை‌, வசனம்‌: எல்‌.ஐ.பி‌‌.கோ‌பா‌லகி‌ருஷ்‌ணன்‌
இசை‌:அஜ்‌மல்‌ அஜி‌ஸ்‌
பா‌டல்கள்‌‌: கவி‌க்‌குமரன்‌
ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌: ரி‌த்‌தி‌க்‌ சந்‌தி‌ரன்‌
நடனம்‌: வி‌ஜய ரக்‌ஷி‌த்‌
சண்‌டை‌ப்‌ பயி‌ற்‌சி‌: பு‌ரூ‌ஸ்‌லி‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌

பா‌டல்‌ வரி‌கள்‌ பா‌டி‌யவர்‌கள்‌
1 பெ‌ண்‌ பா‌வை‌யோ‌… மனோ‌ஜ்‌ கி‌ருஷ்‌ணன்‌, கா‌யத்‌ரி‌
2 டுவண்‌டி‌ ஏஜி‌லே‌ வி‌.எம்‌.சங்‌கர்‌, சுதர்‌ஷன்‌
3 கி‌ட்‌ட வரவா‌ மனோ‌ஜ்‌ கி‌ருஷ்‌ணன்‌, கா‌யத்‌ரி‌

cheers
Balan G

Advertisements